Advertisement
  Početna arrow Vijesti arrow PRAXIS Kritika i humanistički socijalizam Monday, 29 May 2023 
Menu
Početna
Vijesti
Članci
Prijevodi
Recenzije
Impressum
PRAXIS Kritika i humanistički socijalizam PDF Ispis E-mail

KONFERENCIJA O JUGOSLAVENSKOJ PRAXIS-FILOZOFIJI I KORČULANSKOJ LJETNOJ ŠKOLI (1963.-1974.) - MJESTO SJEĆANJA I AKTUALNOSTI

"Praxis i 'Korčulanska ljetna škola' osvijetlili su lice naše zemlje i našega grada Zagreba, ali su kao takvi – da se najblaže izrazim – “stavljeni na margine” naše današnje kulture. A da ovom zgodom navedem samo jedan podatak: članovi redakcije Praxisa objavili su zajedno 120 (stotinu i dvadeset) knjiga, pa ako ništa drugo, bar četvrtina od toga svojom kvalitetom ulazi u tzv. kulturnu baštinu ove zemlje!" Milan Kangrga

Kako organizatori kažu, u današnjim, postjugoslavenskim prilikama ne postoji sistematično i kontinuirano istraživanje o nasljeđu Praxis-a i Korčulanske ljetne škole. To je zato što se ono ne uklapa u dominantni neoliberalni diskurs suvremenog kapitalizma. No, jednako tako je i suprostavljeno dominantnoj retradicionalizaciji i etnizaciji društava bivše Jugoslavije. Cilj kojemu smjera Rosa-Luxemburg-Stiftung sa održavanjem konferencije jeste historijska rekonstrukcija rasprava unutar Praxis-a i ljetne škole, te pokušaj njihovog konstituiranja kao mjesta sjećanja koje je težilo kritičkoj obnovi marksizma istočnoeuropskog tipa i početnoj, općeeuropskoj suradnji u znaku kritičke teorije i nove ljevice. Naše intencije se odnose i na pitanje, da li su filozofske pretpostavke Praxis-a i tadašnjih debata reprezentirale „treći put“ između kapitalizma i etatističkog socijalizma i u čemu leži aktualnost lijeve društvene kritike za današnjicu.

Konferencija je zajednički projekat regionalnog ureda Rosa-Luxemburg-Stiftunga za jugoistočnu Europu i Kulturforuma Rosa-Luxemburg-Stiftunga, Berlin. 

13.-15.listopad/oktobar 2011.

Konferencija se održava u Centru za kulturu grada Korčule, Otok Korčula

Web stranica konferencije: http://korcula.rosalux.rs

 
Anketa
: Početna :: Vijesti :: Članci :: Prijevodi :: Recenzije :: Impressum :