Advertisement
  Početna arrow Vijesti arrow Najava predavanja: dr. Michael Nerurkar Monday, 29 May 2023 
Menu
Početna
Vijesti
Članci
Prijevodi
Recenzije
Impressum
Najava predavanja: dr. Michael Nerurkar PDF Ispis E-mail

Šta zaista podrazumijeva Kant pod pridjevom ‚transcendentalno’?

 

Prvi dio: Šta zaista podrazumijeva Kant pod pridjevom ‚transcendentalno’?

Držeći se teksta odnosno na osnovu nekih od centralnih djelova ‘Kritike čistog uma’, će se pokušati rekonstruisati Kantov termin ‚transzendentalno’. Ta rekonstrukcija će se posebno preciziranjem njegovog smisla razlikovati od uobičajenih shvatanja termina ‚transcendentalno’ (npr. ‚uslov mogućnosti’). Njime Kant označava, tako glasi teza, poseban način refleksije kao i ono na šta se usmjerava ta refleksija: ‚transcendentalna refleksija’ se bavi našim apriorijskim odnosima spram predmeta.

 

Drugi dio: Problem ‚Kritike čistog uma’

Drugi dio predavanja ce sačinjavati skica interpretacije ‚Kritike čistog uma’ u cjelosti, koja je preduzeta pod onim u prvom delu predloženim razumjevanjem pridjeva ‚transcendentalno’. Pri tome će u središtu pažnje biti transcendentalna logika, ukoliko je razumijevamo kao apriorijski odnos spram predmeta. Kant pita kako je moguće da se apriori odnosimo spram predmeta, a kritika čistog uma treba da da odgovor na ovo pitanje. Potom treba da se naznači kako se ovim otvara perspektiva za priključak na ‘transcendentalnu ontologiju’ u smislu njemačkih idealista.

 

Ponedjeljak, 3. oktobar 2011. u 17 sati,

Filozofski fakultet Banjaluka - učionica 317

 

 

Biografski (akademski) podaci:

MICHAEL NERURKAR: Studij filozofije, istorije i istorije nauke i tehnike na Univerzitetu Štutgart. Magistrirao 2008-e godine. 2010-e promoviše radom o Kantovoj ‚Kritici čistog uma’. Od 2008 do 2010 naučni saradnik na Institutu za filozofiju Univerziteta u Štutgartu. Od 2010-e naučni saradnik na Institutu za filozofiju Tehničkog univerziteta Darmštat.

Istraživačka težišta: transcendentalna filozofija, filozofija svjesti, logika, Kant, Njemački Idealizam, teorija znanja.


 
Anketa
: Početna :: Vijesti :: Članci :: Prijevodi :: Recenzije :: Impressum :